materialsmaterials extranetextranet uk-flag

CLT-levyn tekniset tiedot

Puun luonnonmuovaamat ominaisuudet ovat monilta osiltaan vertaansa vailla. Näiden puun luonnollisten ominaisuuksien vuoksi CLT-levyt ovat erittäin lujia ja kapasiteettiinsa nähden kevyitä. CLT-levy sopii sekä rakennuksen pysty- että vaakarungoksi. CLT-välipohjalaatastot ovat nopeita asentaa ja helpottavat puurakenteiden jäykistämistä.

CLT:n ilmatiiveys ja vesihöyrynläpäisevyys

CLT-levy vaikuttaa positiivisesti rakennuksen sisäilmastoon, koska puu hygroskooppisena materiaalina toimii kosteuspuskurina. Puu tasaa CLT-talossa sisäilman kosteutta ja parantaa sisäilman laatua.

CLT-runko on rakenteena hengittävä, koska se yksiaineisena rakenteena sallii ilman sisältämien kaasujen osapaineiden tasoittumisen diffuusiona rakenteen läpi. Hengittävyys ei tarkoita, että rakenteen läpi virtaisi ilmaa. Ilmavirtauksen estämiseksi rakennuksista on tehtävä tiiviitä. Tiiveys saavutetaan CLT-rakenteella helposti, koska yhtenäisiä seiniä voidaan tehdä saumattomista elementeistä. Levyjen väliin ei jää rakoja, joten runkorakenteesta tulee vaippamainen, rakenteen yhtenäisesti kiertävä osa. Eristeet on helppo asentaa tasaiselle levymäiselle pinnalle.

CLT parantaa lämmöneristävyyttä

Puu on sellaisenaan eristävä materiaali, joten CLT-levyt parantavat osaltaan rakennuksen lämmöneristävyyttä. Kuivassa sisäpinnassa puun eristysarvo on parhaimmillaan. CLT-parantaa rakenteen kokonaislämmöneristystä ja varsinaisen lämmöneristeen toimintaa sekä vähentää merkittävästi eristeessä tapahtuvaa konvektiota, eli lämpötilaeron aiheuttamaa ilmavirtausta eristeen sisä- ja ulkopintojen välillä. CLT-rakennuksissa orgaaninen puu ja rakennuseristeet ovat omina toiminnallisina kerroksinaan, toisin kuin perinteisessä rankarakentamisessa, jossa puurunko on eristeen kanssa samassa kerroksessa.

Alhaisen lämmönjohtavuuden takia puupintaa on myös miellyttävää koskettaa.

CLT toimii höyrynsulkuna

CLT-rakenne toimii rakennuksen höyrynsulkuna puukerrosten ja liimakalvojen muodostaessa yhdessä tiiviin höyrynsulkurakenteen. Rakenteen tiiveyden vuoksi lämmin ja kostea sisäilma ei pääse virtaamaan eristekerrokseen, joten eristeet pysyvät kuivina ja toimivat näin parhaalla mahdollisella tavalla. Puukerrokset ja liimakalvot eivät kuitenkaan ole yksistään täysin tiiviitä, joten kosteuden siirtyminen hitaasti kerrosten läpi molempiin suuntiin on mahdollista. Tämä ominaisuus pitää rakenteet terveinä vaikeissakin olosuhteissa. CLT-rakenne on terve ja turvallinen: rakennuksille elintärkeä höyrynsulku toimii varmasti koko rakennuksen käyttöiän ajan, koska CLT-rakennuksen höyrynsulku ei ole yksittäisen muovin, teipin tai niiden asentajan huolellisuuden varassa.

CLT:n paloturvallisuudesta

Puurakentamisen kohdalla puheenaiheeksi nousee usein paloturvallisuus. Palotilanteessa CLT-levyn pinta hiiltyy. Massiiivipuinen rakenne ei romahda palossa, koska hiiltymisvara on huomioitu mitoituksessa ja sisäkerrokset ovat hiiltyvän ulkopinnan suojassa.

Nelikerroksiset ja niitä korkeammat puukerrostalot sekä monet julkiset puurakennukset on nykyisten palomääräysten mukaan varustettava sprinklerijärjestelmällä, joka tekee niistä kaikkein paloturvallisimpia rakennuksia. Lisäksi nykyisillä palonsuojamaaleilla on mahdollista tehdä Crosslam-levyn pinnasta syttymätön.

Puuinfosta löytyy Paloturvallinen puutalo -ohje, joka perustuu vuoden 2018 alussa voimaan astuneisiin uusiin palomääräyksiin. Tutustu ohjeeseen tästä.

Crosslamin CLT:ssä käytettävät liimat

Crosslamin CLT-levyt liimataan yksikomponenttisilla formaldehydittömillä polyuretaaniliimoilla. Käyttämämme liimat ovat vähäpäästöisiä eikä niistä haihdu epäpuhtauksia sisäilmaan. Liimoilla on tiukin M1-päästöluokitus. Samoja liimoja käytetään lamellihirsissä.

 

Tutustu myös:

Materiaalipankki

Mitoituslaskelmat:

Seinän nurjahduskestävyys (pdf)

Jäykistävän seinän kestävyys (pdf)

Aukkopalkin kestävyys (pdf)

Välipohjan kestävyys (pdf)

Tukipainekestävyys (pdf)

Puuinfon artikkeli puun kosteusteknisistä ominaisuuksista

 

Kysy lisää:

p. +358 9 4282 7440
e. info@crosslam.fi

 

Crosslamin CLT-levyn ominaisuudet

Crosslam = CLT = CrossLaminated Timber tarkoittaa massiivista puulevyä, joka valmistetaan liimaamalla ristiin kolme, viisi tai seitsemän lamelli- eli puulevykerrosta. CLT on teollinen puutuote, joka valmistetaan aina asiakasmittoihin.

Lue lisää

Crosslamin CLT-levystä rakentaminen

Puurakennukset ovat aina kuuluneet suomalaiseen maisemaan, ja kuuluvat tulevaisuudessakin. Ymmärrys luonnonvarojen säästämisen tärkeydestä lisää rakentajien kiinnostusta puurakentamiseen entisestään.

Lue lisää

Oy CrossLam Kuhmo Ltd.  |  Kivikatu 4, 88900 Kuhmo, Finland  |  Puh. +358 9 4282 7440  |  info@crosslam.fi
All content © 2019 Oy CrossLam Kuhmo Ltd.
Rekisteriseloste, evästeet ja yksityisyys