materialsmaterials extranetextranet uk-flag

Mitä on CLT?

ti 11. tammikuuta 2022 13.16.00

Terminä CLT muodostuu sanoista cross-laminated timber, joka tarkoittaa ristiinliimattua puuta. CLT-levy valmistetaan höyläämällä sahatavaraa eli lamelleja, latomalla ne ristikkäin toisiinsa nähden oleviin kerroksiin, liimaamalla ja puristamalla kerrokset massiivipuulevyksi.

CLT-levy on erittäin luja puutuote, jota voi käyttää lähes kaikkiin rakennuksen osiin, esimerkiksi runkoon sekä ylä-, ala- ja välipohjiin. Myös väliseinät, portaat ja varauksin jopa julkisivut on mahdollista valmistaa CLT-levystä. Valmiiden levyjen tai niistä valmistettujen rakennuselementtienkäyttö nopeuttaa ja helpottaa rakentamista esimerkiksi perinteiseen kappaletavararakentamiseen verrattuna.

Kaiken lisäksi CLT on monipuolinen rakennusmateriaali, sillä CLT-rakenteet säilyttävät mittansa, joten niihin on helppo yhdistää muun muassa lasia ja terästä muitakaan materiaaleja unohtamatta. CLT-rakentaminen mahdollistaa suuret aukotukset ilman erillisiä palkkeja tai pilareita. CLT-levy on paitsi luja, jäykkä, ja tiivis, myös ympäristöystävällinen vaihtoehto rakentamiseen.

Pari sanaa valmistuksesta

CrossLamin tuotteet valmistetaan vain kestävästi hoidetuista PEFC-sertifioiduista metsistä tuotetusta puutavarasta. CLT-levyt valmistetaan valvotuissa kosteusolosuhteissa tehtaalla lujuuslajitellusta kotimaisesta puutavarasta. Lisäksi valmistuksessa käytetään liimaa, joka on täysin formaldehydivapaata. Sama M1-päästöluokiteltu polyuretaaniliima on yleisesti käytössä myös lamellihirsissä.

CLT-levyn parhaimpia ominaisuuksia on rakenteen kantavuuden, kosteussulun, sekä palonkestävyyden yhdistyminen samassa rakenteessa. Erillistä höyrynsulkua ei tarvita. Tutustu VTT:n tekemään ilmanpitävyystestiin Crosslamin CLT:lle.


CNC-koneella pystytään työstämään CLT-levyt lähes millimetrin tarkkuudella. Tämä tekee itse CLT-elementtien asennuksesta nopeaa, mikä lyhentää rakennustontilla käytettävää aikaa. Lisäksi monet muut viimeistelytyövaiheet helpottuvat.

CLT-levyjen käytöllä voidaan saavuttaa merkittäviä etuja rakentamisessa. CLT-levyistä rakentaminen on perinteiseen kappaletavara- tai hirsirakentamiseen verrattuna nopeaa. Nopeuden myötä CLT – siitä rakentaminen vähentää myös työkustannuksia.

Hirsirakentamiseen verrattuna CLT:n etuna on hyvin vähäinen eläminen, joten pientalojen mitoituksessa ei tarvitse huomioida hirsitaloista tuttua puun elämistä. Levy ei myöskään painu, kuten normaali lamellihirsi, joten suuria varauksia esimerkiksi ikkunoille ei tarvitse jättää.

CLT-levyn muokattavuus mahdollistaa suhteellisen helposti hyvin monipuoliset, jopa kaarevat työstöt ja erilaiset kulmat. Erilaisten puupintojen, muotojen ja pintakäsittelyiden avulla levyn ulkonäköä voidaan räätälöidä käyttäjän toiveiden mukaan.

Pientaloissa palomääräykset mahdollistavat käsittelemättömien puupintojen näkyvän monessa kohdin. Talloin puun ilmankosteuden vaihteluita tasaava ominaisuus, hygroskooppisuus, voidaan säilyttää laajalti. Myös puupintojen visuaaliset ominaisuudet voidaan tuoda helposti esille.

CLT: puutavaran kosteusprosentin vaikutus massiivipuupintoihin

Puulla on luontainen kyky vastaanottaa ja luovuttaa kosteutta. Tämä puun hygroskooppisuus tarkoittaa nimenomaan puupinnan kykyä hengittää, eli osallistua rakennuksen sisäilman kosteustasapainon säätelyyn. Tämä ominaisuus koetaan asumismukavuutta lisäävänä tekijänä yhtenä monista muista puurakennusten hyvistä ja miellyttävistä ominaisuuksista.

Tämä puun hygroskooppisuus kuitenkin tarkoittaa sitä, että yksittäisen puurakennukseen käytetyn sahatavarakappaleen tilavuus myös hieman muuttuu ympäristönsä mukaan. Kuten edellä on todettu, CLT-massiivipuulevy koostuu ristikkäin liimatuista sahatavarakappaleista. Kun on kuiva sisäilma – esimerkiksi kovien pakkajaksojen aikaan –sahatavarakappale kutistuu. Vastaavasti kesä- ja syyskaudella se taas hieman turpoaa. Tavallisella ilmanvaihdolla varustetussa rakennuksessa puun kosteustasapaino hakeutuu noin 8–9 prosentin tuntumaan talvikaudella ja kesäkaudella 10–11 %:iin.

Kyseisen ilmiön vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että CLT-levyn pintaan käytetään sopivaan kosteuteen kuivattua sahatavaraa, koska liian kosteana liimattu sahatavara kutistuu ensimmäisten lämmityskausien jälkeen voimakkaasti aiheuttaen palautumattomia visuaalisia vaurioita tuotteen pintoihin. Kun tuotteen pintaan liimattavan pintalamellin kosteus on hallittua, ja raaka-ainekosteutta seurataan tuotantoprosessissa jatkuvasti, voidaan varmistua ensiluokkaisesta lopputuotteen laadusta, joka säilyy rakennuksen elinkaaren ajan.

Tämän vuoksi käytämme CrossLamilla vain erikoikuivaa puutavaraa, jonka varastointi tapahtuu hallituissa olosuhteissa. Kun olet tilaamassa CLT-rakennusta, varmistu, että tuotteen pintalamellien kosteus on vakoitu ja tuota kosteutta seurataan valmistusprosessin aikana.

Tulevaisuuden suunnitelmia ja CLT-tuotteen kehitystyötä

Meillä on tällä hetkellä käynnissä tehtaan laajennusinvestointi, joka nostaa kevään 2022 aikana liikevaihtotasoamme nykyisestä puolitoistakertaiseksi ja tämän investoinnin myötä työstökapasiteettimme ja toimitusvarmuus paranee edelleen.

Teemme tutkimustyötä useissa kohteissamme, joissa tutkimme massiivipuurakenteiden kosteuskäyttäytymistä ja kosteuden jakautumista rakenteen läpi. Kehitämme aktiivisesti myös erikoispintaisia CLT tuotteita vähäoksaisiin ja ulkokäyttöä kestäviin tuotteisiin. Tulokset ovat rohkaisevia. Esimerkiksi siperianlehtikuusipintaiset tuotteemme toimivat hienosti ulkokäytössä kauniisti harmaantuen. Myöskin oksattomien lehtipuiden, koivun ja saarnen käyttö sisäpinnoissa on testattu. Näin saadaan arvokkaita jalopuita tuotua upeasti puurakennuksiin esille.

Meillä Crosslamilla on kotimaan CLT tehtaista selvästi eniten toteutettuja referenssikohteita, toimittamamme runko on 18 kotimaisessa puukerrostalossa, useissa julkisissa kohteissa ja noin 200 massiivipuisessa pientalossa. Järjestämme miellämme kohde-esittelyitä asiakkaillemme toteutetuissa kohteissamme.


CLT mahdollistaa monipuolisen rakentamisen. CLT-levy on massiivipuulevy, jossa 3, 5 tai 7 lamellikerrosta on liimattu ristiin.


CLT on esillä Kuhmossa myös paikallisesti: Tästä esimerkkinä Koppanen – Juminkeon laajennus -rakennusprojekti. Siinä päärakennuksen (Juminkeko) välittömään läheisyyteen rakennetaan erillinen uudisrakennus. Kuva marraskuulta rakennustontilta.

 

Crosslamin CLT: levy tunnetaan laadustaan

Valmistamme kotimaisista tehtaista CLT-tuotetta pisimmällä kokemuksella, ja tuotteemme (CLT) sekä palveluidemme laatu on toimintamme aikana kehittynyt korkealle tasolle. Laatuun vaikuttavat CLT-tuotteessa monet pienet seikat: Käytämme tuotteessamme ainoastaan C24 lajiteltua puutavaraa, joka visuaalisia pintoja varten lajitellaan useaan kertaan siten, että vain parhaat kappaleet päätyvät näkyviin pintoihin. Puutavaran kosteusprosentti on markkinoilla olevista tehtaista alhaisin: 10–11 %. CrossLam käyttää tuotannossaan kainuulaista puutavaraa ja saatavuus sahatavaralle on läheisen yhteistyön kautta Kuhmo Oy:n kanssa turvattu. CrossLam tunnetaankin asiakkaiden keskuudessa toimitusvarmuudestaan, minkä vahva kuhmolainen raaka-ainetoimittajamme mahdollistaa.

Erikoiskuiva sahatavara varmistaa tuotteen mahdollisimman vähäisen visuaalisen elämisen useiden lämmityskausienkin jälkeen, joten tuote on rakentajalle sen vuoksi turvallinen valinta. Tuotteemme syrjäpintoja ei lähtökohtaisesti liimata, minkä vuoksi tuote pääsee elämään vuodenaikojen kosteusvaihteluiden mukaan lamellisaumoista, ja palautumattomien sydänhalkeamien määrä on sen vuoksi vähäinen.

CLT-tuotteellamme on 100 %:n höyryn- ja ilmanpitävyysdokumentaatio, jolloin tuotettamme (CLT) voi huoletta käyttää ilman erillisiä höyrynsulkurakenteita, kun liitosten tiiveys tehdään suunnittelijan ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi teemme yhtenä harvoista CLT-tehtaista sormijatkoksen huonekaluliitoksella, jolloin jatkoskohdassa laudassa näkyy viiva sahalaitakuvion sijaan.

 

CLT-elementti pähkinänkuoressa

 1. CLT-levy on massiivipuulevy, jossa on 3, 5 tai 7 lamellikerrosta liimattu ristiin
 2. On teollinen puutuote, jonka valmistamme aina asiakasmittoihin
 3. Levyt ovat kevyitä, jäykkiä ja kestäviä
 4. Ekologinen rakennustuote, jonka hiilijalanjälki on pieni
 5. Toimii rakennuksen kantavana runkona, lisäksi valmiina sisäpintana
 6. Valmistusprosessin yksinkertaisuus mahdollistaa räätälöidyt tuotteet
 7. Puulla on tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia

 

CrossLamin valmistamasta CLT-levystä on toteutettu esimerkiksi

 • Julkisia rakennuksia
 • Kerrostaloja
 • Hoivakoteja
 • Omakotitaloja ja pientaloja
 • Vapaa-ajan asuntoja
 • Meluesteaitoja
 • Hirsiaihioita
 • Parvekerakenteita
 • Luhtikäytäviä
 • Porrasrakenteita
 • Lisäkerrosrakenteita
 • Tilaelementti- ja moduulirakenteita
 • Autiotupia
 • Sinun kohteesi?

​​​​​

Rakentajille ja rakennuttajille hyödyllistä CLT-asiaa:

CLT, katso CLT-levyn tekniset tiedot

Ota yhteyttä CrossLamin ammattilaisiin

Lue myös artikkeli: ”CLT-talo, CLT-huvila ja muut persoonalliset rakennukset”


Investointihanke on edennyt siten, että joulukuussa vietettiin tuotantohallimme laajennuksen harjannostajaisia. Yllä olevassa kuvassa hieman tarinaa matkan varrelta.

 

Voit seurata meitä helposti modernin puurakentamisen maailmassa:

LinkedInissä

Instagramissa

Tilaa uutiskirjeemme

Kiitos, että luit artikkelimme. Kuhmolainen CrossLam on Suomen ensimmäinen CLT-levyn valmistaja ja toimittaja. Tuotantolaitoksemme sijaitsee maailman parhaan havumetsäalueen sydämessä Kuhmossa. Juuremme kainuulaisessa metsämaisemassa ovat meille erityisen painava seikka.

Katso lisää uutisia

Tilaa Crosslamin uutiskirje

Tilaa alla olevan linkin kautta Crosslamin uutiskirje suoraan sähköpostiisi. Sopivin väliajoin ilmestyvässä uutiskirjeessä kerromme Crosslamin ajankohtaiset kuulumiset ja käsittelemme puurakentamista mielenkiintoisista näkökulmista.

Tilaa uutiskirje

Referenssit

CLT-elementtien valmistusprosessin yksinkertaisuus mahdollistaa räätälöidyt tuotteet, yksilöllisesti jokaista projektia varten. CLT on edullinen tapa toteuttaa laadukkaita, yksilöllisiä ja kestävän kehityksen mukaisia koteja sekä muita rakennuksia ja rakennusosia. Tutustu referensseihimme!

Lue lisää

Oy CrossLam Kuhmo Ltd.  |  Kivikatu 4, 88900 Kuhmo, Finland  |  Puh. +358 9 4282 7440  |  info@crosslam.fi
All content © 2019 Oy CrossLam Kuhmo Ltd.
Rekisteriseloste, evästeet ja yksityisyys