materialsmaterials extranetextranet uk-flag

Syrjäliimaamaton CLT - paras Suomen olosuhteisiin

pe 13. marraskuuta 2020 15.04.00

CLT:tä valmistetaan kahdella eri liimaustavalla: syrjäliimattuna tai syrjäliimaamattomana. Kaikissa levyissä lamellit liimataan lapepinnoiltaan ja syrjäliimatussa myös kappaleiden väliset pystysaumat eli syrjäpinnat liimataan. Liimaustapa ei aiheuta merkittävää eroa tuotteen lujuusominaisuuksiin, eikä näin ollen juurikaan vaikuta CLT-rakenteen paksuuden määrittämiseen. Merkittävimpiä tuotteen lujuuteen tai mitoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat lapeliimaus, puuraaka-aineen laatu sekä ulkopuolisen tahon antaman tuotehyväksynnän määrittämät vaatimukset. Eri valmistajien CLT-tuotteille on erikseen määritetty tuotehyväksynnän kautta lujuusominaisuudet, joiden mukaan rakenteet mitoitetaan. Liimaustavalla ei ole merkitystä myöskään CLT-tuotteen toimintaan rakennusten ulkovaipparakenteen höyrynsulkuna. Crosslamin CLT-tuote täyttää Suomessa määritetyn höyrynsulkuvaatimuksen (VTT Test report No. VTT-S-02351-16). Ristiinliimattu rakenne takaa, että höyrynsulku pysyy ehjänä kauttaaltaan läpi rakenteen.

Suurimmat erot kahden eri valmistustavan välillä syntyvät puun elämisestä kosteuden vaihdellessa. Puu on voimakkaasti hygroskooppinen orgaaninen materiaali, eikä puun kosteuselämistä voi estää. Aikanaan tätä pysäyttämätöntä voimaa on käytetty mm. kallioiden halkaisuun. CLT:n osalta kosteuseläminen voi olla visuaalisesti ongelmallista. Pinnan kuivuessa CLT:n ristiinliimattu rakenne aiheuttaa lamelleihin jännitystä. Kosteuden haihtuessa pinnasta uloimmat lamellit alkavat kutistua, mutta sisempi poikittainen lamellikerros kuitenkin vastustaa kutistumista. Suomessa vallitsee pohjoisten olosuhteiden vuoksi erittäin pitkä, jopa 10 kuukauden pituinen lämmityskausi, jolloin sisäilma kuivuu huomattavasti ja suhteellinen kosteus painuu usein jopa alle 20 %:iin. Pitkä lämmityskausi, tehokkaat lämmitysmuodot sekä kosteutta tehokkaasti poistava nykyaikainen ilmanvaihto on haaste kaikille CLT-tuotteille.

Syrjäliimaamattomassa tuotteessa lamellien reunat voivat vapaasti elää ja lamellien välisiin saumoihin muodostuu hiushalkeamia, jotka näkyvät levyn pinnassa pieninä tasaisesti toistuvina rakoina. Näiden halkeaminen avulla pintalamellin puuaines pysyy muuten ehjänä ja suuria rakenteellisia halkeamia tai liimasauman repeytymiä syntyy vain vähäisesti. Myöskään vinoja, pahemmin silmäänpistäviä halkeamia ei juurikaan muodostu. Syrjäliimaamattoman tuotteen pintalamellit säilyvät siis paremmin ehjinä ja lisäksi eläminen on symmetristä. Syrjäliimaamaton CLT ei kuitenkaan ole paneelimainen vaan pinta säilyttää visuaalisesti levymäisyytensä pienistä halkeamista huolimatta. Puun luonnollisen elämisen kautta lamellien väleihin syntyviä halkeamia tai rakoja ei ole tarvetta korjata tai peittää.

 

 

Kuva 1 / Halkeamien käyttäytyminen syrjäliimatussa (vas.) ja syrjäliimaamattomassa CLT:ssä (Jour Brandner 2013 - Production and Technology of CLT)

Kuva 2 / Vasemman puoleisessa kuvassa kuvattu CLT:n pääty syrjäliimaamattomassa levyssä. Oikealla syrjäliimatun levyn pääty: eläminen ei pääse tapahtumaan saumoissa, jolloin lamelli repeää keskeltä.

Vaikka Suomessa on erityisen haastavat sisäilmaolosuhteet levymäisille puusisäpinnoille, on lopputulos kuitenkin molemmilla liimaustavoilla lähes poikkeuksetta vähintäänkin hyvä. On muistettava, että puu on puuta ja luonnolista elämistä tapahtuu aina. Lopulta puun luonnollisuus on kuitenkin usein juuri se asia, minkä vuoksi myös puusta niin kovasti pidämme. Onnistumiseen vaikuttavat tietysti monet muutkin tekijät kuten mm. raaka-aineen kosteudenhallinta, pintakäsittelyt, rakennuksen talotekniset ratkaisut, rakennusaikainen kosteudenhallinta sekä oikean lamellirakenteen valinta. Näidenkin osalta olemme tutkineet ja kehittäneet tuotettamme osaamistamme ja kokemustamme hyödyntäen. Me Crosslamilla olemme saaneet olla tekemässä suurinta osaa jo olevistä CLT-rakennuksistä Suomessa. Kokemusta meille on kertynytkin jo lähes kahdesta sadasta CLT-kohteesta. Tällä kokemuksella olemme vakuuttuneet syrjäliimaamattoman tuotteen toimivuudesta täällä pohjolassa ja päätyneet valmistamaan tätä jatkossakin. Suomen vaikeissa sisäilmaolosuhteissa on tärkeä valita oikea liimaratkaisu, jossa puun vääjäämätön eläminen on hallinnassa ja ennakoitavissa.

Pieni ero eri valmistustapojen välillä syntyy myös siitä, että itse liimaa kuluu syrjäliimaamattoman CLT:n valmistamisessa vähemmän. Tämä tekee syrjäliimaamattomasta tuotteesta myös hieman ympäristöystävällisemmän. Liiman vaikutus CLT:n hiilijalanjälkeen on kuitenkin pieni ja molemmat CLT-tuotteet ovat erittäin ekologisia rakennustuotteita.

Crosslam valmistaa syrjäliimaamatonta CLT:tä, jonka raaka-aineena käytämme kaikissa lamellikerroksissa C24-lujuusmitoitettua ja erikoiskuivattua puuta. Raaka-aineen sahaus ja kuivaus tehdään Kuhmossa yhteistyössä Kuhmo Oy:n kanssa. Kaikki lamelliaihiot myös sormijatketaan Crosslamilla. Näin voimme taata koko raaka-aineketjun kosteuden hallinnan. Crosslamin tuotehyväksynnän on tehnyt Pohjoismaiden johtava tutkimuslaitos Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Uskallammekin sanoa, että Crosslam valmistaa Kuhmossa maailman parhaasta havupuuraaka-aineesta CLT:tä, joka täyttää rakentamisen tiukimmatkin vaatimukset. Crosslamin valmistama syrjäliimaamaton CLT sopii parhaiten pohjoisiin olosuhteisiin ja suomalaiseen rakentamiseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 3 / Syrjäliimaamattoman CLT:n pintaa. Pienet säännölliset raot eivät näy yleisnäkymässä, laudat eivät halkeile ja lopputulos on levymäinen ei paneelimainen.

 

Ota yhteyttä ja autamme sinua kokemuksellamme valitsemaan oikean CLT-tuotteen sinun CLT-kohteeseesi.

 

CROSSLAM CLT:N TEKNISIÄ TIETOJA

Käyttötarkoitus

Rakenteellinen tai ei-rakenteellinen elementti; kantavana rakenteena sekä vaaka- että pystyrakenteissa

Käyttöluokka (EN 1995-1-1)

1 ja 2

Vakioleveydet

2500 mm - 3200 mm 100 mm:n välein

Enimmäispituus

12000 mm

Enimmäispaksuus

300 mm

Kerrosrakenne

3, 5 tai 7 kerrosta

Työstö

Elementtikuvien mukaan

Puulaji

Kuusi / mänty, C24 lujuuslajiteltu

Kosteuspitoisuus (EN 13183-3)

9 % - 11 %

Pintalaadut

Näkyvä (hiottu ja lajiteltu puutavara) tai ei-näkyvä (ei hiontaa)

Erikoispinnat

Vähäoksainen koivu, lämpökäsitelty mänty, lehtikuusi

Paino

N. 500 kg/m3

Vesihöyrynvastus Z

2,046 x10 11 (m2sPa)/kg

Vesihöyrynläpäisevyys W

4,969 x 10-12 kg/(m2sPa)

Ilmatiiveys

VTT:n testauksessa (testausseloste nro VTT-S-01193-16) todettu, että sekä 60 että 80 mm paksut CLT-levyt ovat käytännöllisesti katsoen täysin ilmatiiviitä

Pinnanpaloluokka

D-s2, d0

Hiiltymisnopeus

β0 = 1,0 mm/min

Katso lisää uutisia

Tilaa Crosslamin uutiskirje

Tilaa alla olevan linkin kautta Crosslamin uutiskirje suoraan sähköpostiisi. Sopivin väliajoin ilmestyvässä uutiskirjeessä kerromme Crosslamin ajankohtaiset kuulumiset ja käsittelemme puurakentamista mielenkiintoisista näkökulmista.

Tilaa uutiskirje

Referenssit

CLT-elementtien valmistusprosessin yksinkertaisuus mahdollistaa räätälöidyt tuotteet, yksilöllisesti jokaista projektia varten. CLT on edullinen tapa toteuttaa laadukkaita, yksilöllisiä ja kestävän kehityksen mukaisia koteja sekä muita rakennuksia ja rakennusosia. Tutustu referensseihimme!

Lue lisää

Oy CrossLam Kuhmo Ltd.  |  Kivikatu 4, 88900 Kuhmo, Finland  |  Puh. +358 9 4282 7440  |  info@crosslam.fi
All content © 2019 Oy CrossLam Kuhmo Ltd.
Rekisteriseloste, evästeet ja yksityisyys