materialsmaterials extranetextranet uk-flag

Rekisteriseloste

Viimeksi päivitetty 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Oy CrossLam Kuhmo Ltd (y-tunnus 2589767-8)
Kivikatu 4 88900 Kuhmo
puh. +358 9 4282 7440

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa


Kivikatu 4 88900 Kuhmo
puh. +358 9 4282 7440
info@crosslam.fi

 

3. Rekisterin nimi

Crosslamin palvelujen käyttäjärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, asiakkuus- tai sopimussuhde tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietoja käsitellään Crosslamin palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden ja markkinointiviestinnän toimittamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaation nimi
Titteli
Markkinointilupa

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tai julkisista tietolähteistä. Yrityssähköpostiosoitteita voidaan kerätä yritysten kotisivuilta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Crosslamin ulkopuolelle. Luovuttaminen on kuitenkin mahdollista perusteltua käyttötarkoitusta varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme käsitellä tietoja IT-palveluissa, jotka toimivat EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näissä tapauksissa takaamme sopimusjärjestelyn, jossa henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, jotka työtehtäviensä suorittamiseksi tarvitsevat oikeuden rekisterin käsittelyyn, on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä yksilöllisellä käyttöoikeudella.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

 

Evästeet ja yksityisyys

 

Tietosuojaseloste

Crosslam suhtautuu ihmisen yksityisyyden suojan vaalimiseen hyvin vakavasti ja lähtee toiminnassaan siitä, että verkkoviestintä voidaan toteuttaa kansalaisten yksityisyyttä kunnioittaen. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa Crosslamin verkkoviestinnässään noudattamista yksityisyydensuojakäytännöistä. Pyydämme lukemaan selosteen huolellisesti.

Tiedon kerääminen ja käyttö

Crosslam ei kerää henkilötietoja tämän verkkosivuston kävijöistä. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin Crosslamin käyttöön vapaaehtoisesti luovutetut henkilötiedot. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi uutiskirjeen tai oppaiden tilauksen yhteydessä ilmoitettuja tietoja. Crosslam ei käytä teitä koskevia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman ennalta antamaanne suostumusta.

Crosslam ei jaa teitä koskevaa tietoa kolmansien osapuolten, kuten esimerkiksi mainonta- tai suoramarkkinointiyritysten, kanssa ilman nimenomaista lupaanne tai mikäli sovellettava lainsäädäntö ei siihen velvoita.

Mikäli ette jossakin vaiheessa enää halua Crosslamin säilyttävän tai käyttävän henkilötietojanne tai haluaisitte saada kopion tiedoistanne tai päivittää tai korjata niitä, pyydämme teitä ottamaan meihin yhteyttä. Poistamme antamanne tiedot rekisteristämme tai korjaamme ne lain edellyttämällä tavalla.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat tietokoneelle tai puhelimeen käyttäessänne internetsivujamme. Seuraavan kerran kun käytte samalla sivulla tieto, joka on sisällytetty tähän tiedostoon, saatetaan lähettää tälle sivustolle, jotta se voi tunnistaa tietokoneesi tai mobiililaitteesi.

Miksi Crosslam käyttää evästeitä?

Paremmin toimivammat internetsivut
Evästeet varmistavat, että internetsivut toimivat oikein. Esimerkiksi evästeiden käyttö tarkoittaa, että kun vierailet sivuilla uudestaan, vältyt syöttämästä samoja tietoja tai vastaanottamasta tietoja kuin kerran. Evästeet tekevät sivuilla käynnin helpommaksi.

Internetsivujen parantaminen
Evästeillä pystymme parantamaan ja kehittämään internetsivujamme. Keräämme tiettyjä standarditietoja käyttämästäsi selaimesta jokaisesta internetsivusta, jossa vierailet. Tämä tieto kertoo meille mitkä osiot internetsivuillamme ovat usein käytössä/ovat suosituimpia ja mitkä internetsivumme osiot ovat vähemmällä käytöllä. Tällä voimme varmistaa sen, että tieto jota eniten haetaan on helposti löydettävissä. Kaikki meidän internetsivumme ovat hyvin suojattuja. Evästeet eivät altista tietokonettasi tai mobiililaitettasi vaaralle.

Mitä evästeitä Crosslam käyttää?

Seurantaevästeet
Seurantaeväste on tallennettu tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, jotta voimme tunnistaa laitteesi seuraavan kerran kun vierailet internetsivuillamme. Meillä on käytössä kahdenlaisia evästeitä: istuntokohtaiset evästeet ja pysyvät evästeet. Istuntokohtainen eväste tekee mahdolliseksi meidän nähdä millä sivustollamme olet käynyt. Pysyvä eväste auttaa meitä tunnistamaan tietokoneesi tai mobiililaitteesi, jos vierailet uudemman kerran internetsivuillamme.

Analysointityökalu
Internetsivuillamme käytetään mm. Google-yhtiöiden evästeitä. Käyttämämme evästeet auttavat meitä parantamaan ja kehittämään internetsivujamme.

Linkit

Tällä verkkosivustolla on linkkejä muiden kuin Crosslamin ylläpitämiin internetsivuihin. Huomaattehan, että tämä tietosuojaseloste koskee yksinomaan tälle sivustolle koottua tietoa. Emme ole siis vastuussa muiden ylläpitämien sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä. Vieraillessanne eri palveluntarjoajien internetsivuilla, teidän tulee tutustua kunkin nimenomaisen sivuston tietosuojaselosteeseen, ennen kuin annatte itsestänne mitään tietoja. Teidän on myös syytä ottaa huomioon, että eri internetsivujen käyttöehdoissa mainittavat käyttäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet vaihtelevat suuresti.

Henkilötietojen turvaaminen

Crosslam on sitoutunut suojaamaan verkkosivustonsa käyttäjien yksityisyyttä. Siksi pyrimme estämään luvattoman pääsyn verkossa keräämiimme henkilötietoihin, niiden sopimattoman käytön sekä mahdollisen epätarkkuuden. Crosslam suojaa asiakkaittensa henkilötietoja kaikin asianmukaisin turvatoimenpitein sekä fyysisin, elektronisin ja menettelyllisin suojakeinoin.

Vastuuvapautus

Crosslam, sen johto, työntekijät tai edustajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa minkäänlaisista mahdollisista menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tämän tietoturvaselosteen ja/tai suostumuksenne mukaisesta henkilötietojen käytöstä ja/tai levittämisestä tai jotka liittyvät henkilötietojen käyttöön ja/tai levittämiseen.

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Crosslam pidättää itsellään oikeuden tarkistaa ja muuttaa tämän tietosuojaselosteen sisältöä koska tahansa. Kun vierailette verkkosivustollamme, teidän tulee tarkistaa myös tietosuojaa koskevat tiedot mahdollisten muutosten varalta säännöllisesti.
 

Oy CrossLam Kuhmo Ltd

Puutuotteita on jalostettu Kuhmossa vuosisatojen ajan. Crosslam on Suomen ensimmäinen CLT-levyjä valmistanut yritys. Olemme luoneet edellytyksiä puurakentamisen kasvamiseen ja kehittymiseen niin perinteisillä puurakentamisen aloilla kuin kerrostalorakentamisessakin

Lue lisää

Kumppanisi CLT-hankkeessa

Olemme mielellämme mukana CLT-projektissasi jo alusta saakka. Usean vuoden kokemuksella voimme tarjota ratkaisuja suunnittelusta toteutukseen. Ota yhteyttä myyntiimme, jos CLT-rakentaminen askarruttaa.

Ota yhteyttä

Oy CrossLam Kuhmo Ltd.  |  Kivikatu 4, 88900 Kuhmo, Finland  |  Puh. +358 9 4282 7440  |  info@crosslam.fi
All content © 2019 Oy CrossLam Kuhmo Ltd.
Rekisteriseloste, evästeet ja yksityisyys